Main content

Alert message

พล.ต. ธีระยุทธ จินหิรัญ ผอ.สนภ.2 นทพ. มอบหมายให้ พ.ต. วิษรุติ บงค์บุตร ผช.นกร.ฝกร.สนภ.2 นทพ. เป็นผู้แทนร่วมพิธีเปิด และประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
พล.ต. ธีระยุทธ จินหิรัญ ผอ.สนภ.2 นทพ. พร้อมกำลังพล บก.สนภ.2 นทพ. และ ช.พัฒนา สนภ.2 นทพ. จัดพิธี บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำหน่วย
พล.ต. ธีระยุทธ จินหิรัญ ผอ.สนภ.2 นทพ. พร้อมกำลังพล บก.สนภ.2 นทพ. จัดพิธีตอกไม้มงคลเพื่อก่อสร้างแท่นประดิษฐานรูปหล่อเหมือน
พล.ต. ธีระยุทธ จินหิรัญ ผอ.สนภ.2 นทพ. เป็นประธานพิธีส่งมอบแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

พล.ต. ธีระยุทธ จินหิรัญ ผอ.สนภ.2 นทพ. พร้อมกำลังพล บก.สนภ.2 นทพ. รับฟังคำชี้แจงของ พล.อ. นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.นทพ./ประธานคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ นทพ. จำกัด

 

พล.ต. ธีระยุทธ จินหิรัญ ผอ.สนภ.2 นทพ.จัดกิจกรรม ทำบุญตักบาตรประจำสัปดาห์

อ่านต่อ

 

พล.ต. ธีระยุทธ จินหิรัญ ผอ.สนภ.2 นทพ. และคณะตรวจพื้นที่แผนงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองบ่อตะเข้ บ.ท่ากกแดง ม.1 ต.ท่ากกแดง อ.เซกา จ.บึงกาฬ

 

พล.ต. ธีระยุทธ จินหิรัญ ผอ.สนภ.2 นทพ. และคณะเป็นประธาน มอบโคเนื้อลูกผสม ให้กับกลุ่มเลี้ยงโค พร้อมมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับราษฎรในพื้นที่ ต.พะทาย อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม

 

พล.ต. ธีระยุทธ จินหิรัญ ผอ.สนภ.2 นทพ. และคณะตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

พล.ต. ธีระยุทธ จินหิรัญ ผอ.สนภ.2 นทพ. พร้อมคณะตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ นพค.22 สนภ.2 นทพ.