Main content

Alert message

 

พล.ต. ธีระยุทธ จินหิรัญ ผอ.สนภ.2 นทพ. พร้อมคณะตรวจพื้นที่โครงการขุดลอกแหล่งน้ำเดิม ( บึงหนองคาย )
พล.ต. ธีระยุทธ จินหิรัญ ผอ.สนภ.2 นทพ. พร้อมคณะเป็นประธาน ส่งมอบโครงการขุดลอกแหล่งน้ำเดิม ( อ่างเก็บน้ำ บ้านม่วงน้ำไพร )
พล.ต. ธีระยุทธ จินหิรัญ ผอ.สนภ.2 นทพ. พร้อมคณะตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานโครงการขุดลอกแหล่งน้ำเดิม ( หน้าฝาย บ้านม่วงน้ำไพร )
พล.ต. ธีระยุทธ จินหิรัญ ผอ.สนภ.2 นทพ. พร้อมคณะตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2564 ของ นพค.25

 

สนภ.2 นทพ. ให้การต้อนรับ พ.อ. รัชกฤต ทองสิมา ผอ.กสส.สผอ.สส.ทหาร พร้อมคณะ

อ่านต่อ

 

สนภ.2 นทพ. จัดกำลังพลร่วมพิธีสงฆ์ พิธีบวงสรวงงานทุ่งศรีเมืองอุดรธานี

อ่านต่อ

 

ผอ.สนภ.2 นทพ. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศทหารให้กับกำลังพล

อ่านต่อ

 

ผอ.สนภ.2 นทพ. เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษา บก.ทท. ประจำปีการศึกษา 2563

อ่านต่อ

 

สนภ.2 นทพ. ตรวจยอด กำลังพลเวรเตรียมความพร้อมร้อยละ 25 ของกำลังพลทั้งหมด

อ่านต่อ

 

สนภ.2 นทพ. ตรวจยอด กำลังพลเวรเตรียมความพร้อมร้อยละ 25 ของกำลังพลทั้งหมด

อ่านต่อ