Main content

Alert message

พล.ต. ธีระยุทธ จินหิรัญ ผอ.สนภ.2 นทพ. มอบหมายให้ พ.ต. วิษรุติ บงค์บุตร ผช.นกร.ฝกร.สนภ.2 นทพ. เป็นผู้แทนร่วมพิธีเปิด และประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
พล.ต. ธีระยุทธ จินหิรัญ ผอ.สนภ.2 นทพ. พร้อมกำลังพล บก.สนภ.2 นทพ. และ ช.พัฒนา สนภ.2 นทพ. จัดพิธี บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำหน่วย
พล.ต. ธีระยุทธ จินหิรัญ ผอ.สนภ.2 นทพ. พร้อมกำลังพล บก.สนภ.2 นทพ. จัดพิธีตอกไม้มงคลเพื่อก่อสร้างแท่นประดิษฐานรูปหล่อเหมือน
พล.ต. ธีระยุทธ จินหิรัญ ผอ.สนภ.2 นทพ. เป็นประธานพิธีส่งมอบแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้าน บก.ทท. และคณะ เดินทางมาปฏิบัติภารกิจ มอบเครื่องนุ่งห่ม อาหาร อุปกรณ์การเรียนการสอน และสนามเด็กเล่น ให้กับโรงเรียนบ้านชมน้อย ต.ชมเจริญ อ.ปากชม จ.เลย

อ่านต่อ

 

สนภ.2 นทพ.จัดกิจกรรมออกกำลังกายประจำสัปดาห์ ตามแบบท่าออกกำลังกายพระราชทาน

 

พล.ต. ธีระยุทธ จินหิรัญ ผอ.สนภ.2 นทพ. จัดผู้แทนหน่วยลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบเหตุอัคคีภัย และให้การช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย จำนวน 2 หลังคาเรือน

 

พล.ต. ธีระยุทธ จินหิรัญ ผอ.สนภ.2 นทพ. จัดรถบรรทุกน้ำพร้อมกำลังพล บก.สนภ.2 นทพ. ทำการแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภค เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง และขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้สำหรับประชาชนผู้ประสบภัย

 

คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้าน บก.ทท. และคณะ เดินทางมาปฏิบัติภารกิจ มอบเครื่องนุ่งห่ม อาหาร และอุปกรณ์การเรียน ให้กับโรงเรียนบ้านข้าวสาร

อ่านต่อ

 

พล.ต. ธีระยุทธ จินหิรัญ ผอ.สนภ.2 นทพ. จัดชุดตรวจตามมาตรการผ่อนคลาย เข้าพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ ตามมาตรการผ่อนปรนฯ