Main content

Alert message

 

พล.ต. ธีระยุทธ จินหิรัญ ผอ.สนภ.2 นทพ. พร้อมคณะตรวจพื้นที่โครงการขุดลอกแหล่งน้ำเดิม ( บึงหนองคาย )
พล.ต. ธีระยุทธ จินหิรัญ ผอ.สนภ.2 นทพ. พร้อมคณะเป็นประธาน ส่งมอบโครงการขุดลอกแหล่งน้ำเดิม ( อ่างเก็บน้ำ บ้านม่วงน้ำไพร )
พล.ต. ธีระยุทธ จินหิรัญ ผอ.สนภ.2 นทพ. พร้อมคณะตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานโครงการขุดลอกแหล่งน้ำเดิม ( หน้าฝาย บ้านม่วงน้ำไพร )
พล.ต. ธีระยุทธ จินหิรัญ ผอ.สนภ.2 นทพ. พร้อมคณะตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2564 ของ นพค.25

 

ผอ.สนภ.2 นทพ. พร้อมกำลังพล บก.สนภ.2 นทพ. จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำสัปดาห์

อ่านต่อ

 

 

สนภ.2 นทพ. จัดกิจกรรมออกกำลังกายประจำสัปดาห์ (ทุกวันพุธ) โดยใช้ท่าออกกำลังกายพระราชทาน

อ่านต่อ

 

สนภ.2 นทพ. รวมแถวตรวจยอดกำลังพล ที่ปฏิบัติหน้าที่เวรเตรียมพร้อม ภายใน บก.สนภ.2 นทพ.

อ่านต่อ

 

สนภ.2 นทพ. ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

อ่านต่อ

 

สนภ.2 นทพ. จัดกำลังพล บก.สนภ.2 นทพ. ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ

อ่านต่อ

 

ผอ.สนภ.2 นทพ. พร้อมกำลังพล บก.สนภ.2 นทพ. ร่วมพิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม

อ่านต่อ