Main content

Alert message

พล.ต. ธีระยุทธ จินหิรัญ ผอ.สนภ.2 นทพ.มอบเสื้อยืดคอกลม แขนยาว ตราสัญลักษณ์ "สนภ.2 นทพ." ให้กับกำลังพล บก.สนภ.2 นทพ. และ กำลังพล ช.พัฒนา สนภ.2 นทพ.
พล.อ. นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.นทพ. และคณะ เดินทางมาปฏิบัติราชการ และตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
พล.ต. ธีระยุทธ จินหิรัญ ผอ.สนภ.2 นทพ. มอบหมายให้ พ.อ. เชาวลิต พบจันอัด เสธ.สนภ.2 นทพ. พร้อมกำลังพล บก.สนภ.2 นทพ. จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร และถวายสังฆทาน
คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้าน บก.ทท. และคณะ เดินทางมาปฏิบัติภารกิจ มอบเครื่องนุ่งห่ม อาหาร อุปกรณ์การเรียนการสอน และสนามเด็กเล่น ให้กับโรงเรียนบ้านชมน้อย ต.ชมเจริญ อ.ปากชม จ.เลย

 

พล.ต. ธีระยุทธ จินหิรัญ ผอ.สนภ.2 นทพ.มอบเสื้อยืดคอกลม แขนยาว ตราสัญลักษณ์ "สนภ.2 นทพ." ให้กับกำลังพล บก.สนภ.2 นทพ. และ กำลังพล ช.พัฒนา สนภ.2 นทพ. 

 

พล.อ. นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.นทพ. และคณะ เดินทางมาปฏิบัติราชการ และตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

อ่านต่อ

 

พล.ต. ธีระยุทธ จินหิรัญ ผอ.สนภ.2 นทพ. มอบหมายให้ พ.อ. เชาวลิต พบจันอัด เสธ.สนภ.2 นทพ. พร้อมกำลังพล บก.สนภ.2 นทพ. จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร และถวายสังฆทาน

 

คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้าน บก.ทท. และคณะ เดินทางมาปฏิบัติภารกิจ มอบเครื่องนุ่งห่ม อาหาร อุปกรณ์การเรียนการสอน และสนามเด็กเล่น ให้กับโรงเรียนบ้านชมน้อย ต.ชมเจริญ อ.ปากชม จ.เลย

อ่านต่อ

 

สนภ.2 นทพ.จัดกิจกรรมออกกำลังกายประจำสัปดาห์ ตามแบบท่าออกกำลังกายพระราชทาน

 

พล.ต. ธีระยุทธ จินหิรัญ ผอ.สนภ.2 นทพ. จัดผู้แทนหน่วยลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบเหตุอัคคีภัย และให้การช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย จำนวน 2 หลังคาเรือน