Main content

Alert message

รอง ผอ.สนภ.2 นทพ. นำกำลังพล สนภ.2 นทพ. ร่วมงานฌาปณกิจ นายสันติ สดมพฤกษ์ บิดา พ.อ.อ.ณัฐพล สดมพฤกษ์ กำลังพลของหน่วย
รอง ผอ.สนภ.2 นทพ. นำกำลังพล สนภ.2 นทพ. ร่วมงานฌาปณกิจ นายสันติ สดมพฤกษ์ บิดา พ.อ.อ.ณัฐพล สดมพฤกษ์ กำลังพลของหน่วย
สนภ.2 นทพ. ได้รับข้อความประชาสัมพันธ์ จากโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
สนภ.2 นทพ. ได้รับข้อความประชาสัมพันธ์ จากโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
ผอ.สนภ.2 นทพ. นำกำลังพล จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
ผอ.สนภ.2 นทพ. นำกำลังพล จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
ผอ.สนภ.2 นทพ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวนจำนวน 2 นาย
ผอ.สนภ.2 นทพ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวนจำนวน 2 นาย

 

รอง ผอ.สนภ.2 นทพ. นำกำลังพล สนภ.2 นทพ. ร่วมงานฌาปณกิจ นายสันติ สดมพฤกษ์ บิดา พ.อ.อ.ณัฐพล สดมพฤกษ์ กำลังพลของหน่วย

อ่านต่อ

 

สนภ.2 นทพ. ได้รับข้อความประชาสัมพันธ์ จากโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี

อ่านต่อ

 

ผอ.สนภ.2 นทพ. นำกำลังพล จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

อ่านต่อ

 

ผอ.สนภ.2 นทพ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวนจำนวน 2 นาย

อ่านต่อ

 

ผอ.สนภ.2 นทพ. พร้อมด้วย ผบ.นขต.สนภ.2 นทพ. และกำลังพล สนภ.2 นทพ. ร่วมกระทำพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์

อ่านต่อ

 

ผอ.สนภ.2 นทพ. พร้อมด้วย ผบ.นขต. สนภ.2 นทพ. นำกำลังพลกระทำพิธีทำบุญตักบาตร

อ่านต่อ